Jsem psycholožka a terapeutka. V rámci své praxe pomáhám lidem procházet náročnými životními situacemi, stát při nich na cestě osobního rozvoje a sebepoznání. Věřím, že každý člověk má v sobě klíče ke svému „well being“, k dobrému bytí. Ne vždycky je ale máme dostupné a nebo je díky některým životním okolnostem neumíme či nemůžeme použít. Svou roli jakožto terapeuta vnímám v pomoci klientovi najít a obnovit své vnitřní zdroje, v dopřání  času a bezpečí se zorientovat ve své situaci, zvážit možnosti řešení. Klíčový je pro mě v terapii důvěrný a bezpečný vztah mezi mnou,  terapeutem a Vámi, klienty.

V rámci našeho vztahu se snažím posílit kompetence každého člověka tak, aby svůj život mohl žít plnohodnotněji, plněji, klidněji. Nemusíte si bát, že si o Vás či o Vaší situaci budu „něco myslet“. Respektuji, že nejlepším odborníkem na svůj život je každý člověk sám o sobě. Neradím. Nesoudím. Nehodnotím. Nabízím pohodlné a bezpečné místo, kde spolu můžeme hledat, kudy jít dál.

Moje metodologické zázemí a vzdělání je integrovaná Gestalt terapie, která kombinuje prvky Gestalt terapie a dalších terapeutických systémů. Tento přístup je mi blízký, myslím, že i v životě nás formuje mnoho vlivů a je tudíž vícero možností a cest, jak terapeuticky pracovat.

Při své práci věnuji hodně pozornosti pocitům a tělesnému prožívání. Mám zkušenost, že pokud se nacházíme v nějaké náročné situaci, naše tělo je tam s námi a velmi často nám toho umí hodně naznačit o tom, jak nám tam je a co bychom měli udělat pro úspěšné vyřešení, pro to, abychom se cítili lépe.

Vycházím také ze své osobní zkušenosti, která mne formovala. Během svého života jsem prošla mnoha různými zkušenosti, jsou mi blízká témata ztráty, truchlení, vyrovnání se s náročnou životní situací.

Lidé ke mně často chodí řešit: 

  • emoční potíže, deprese, úzkosti, pocity smutku a beznaděje
  • problémy se vztekem, neklidem, agresí
  • životní změny a adaptaci na ně
  • ztrátu blízkého člověka, truchlení
  • zdravotní obtíže způsobeném psychickým stavem
  • nedostatek sebedůvěry, problémy s rozhodováním
  • problémy ve vztazích (partnerství, rodina, generační spory)
  • problémy v práci, syndrom vyhoření, ztrátu motivace
  • psychospirituální krizi (když cítíte přesah a nechcete na něj být sami)
  • ztrátu životního směru (když hledáte, kam dál)