Podmínky a principy spolupráce

Spolupráce obvykle funguje tímto způsobem:

 • Je nutné se dopředu objednat (viz kontakt).
 • Pracuji face to face, případně po domluvě online.
 • Během prvních setkání společně zmapujeme, co Vás ke mně přivádí, co chcete ve svém životě změnit, co potřebujete během naší spolupráce dostat. Může nastat situace, kdy budu mít pocit, že by Vám pomohl lépe jiný kolega či odborník, stejně jako Vy můžete mít pocit, že Vám úplně nesedí můj styl práce. Tyto situace jsou běžné a legitimní – pokud nastanou, nebojte se je zmínit a můžeme společně najít jiného terapeuta.
 • Zkraje doporučuji setkávání na častější bázi, ideálně jednou týdně či jednou za 14 dní. Dlouhodobě je možné terapii využívat jako podpůrný prvek ve Vašem životě a setkávat se např. jednou měsíčně či podle potřeby.
 • Pokud na schůzku nemůžete dorazit, prosím o co nejvčasnější zrušení, setkání je možné zdarma zrušit 24 hod dopředu.
 • Dodržuji etický kodex Evropské asociace pro psychoterapii, mimo jiné zásadu mlčenlivosti.
 • Kdykoliv je ten správný čas na otázky, pokud Vám není něco jasné, ptejte se.

Co čekat na prvním setkání:

 • povídání – hlavním nástrojem terapie je rozhovor, Vy mi povíte, co Vás ke mně přivedlo, já Vám povím, jak Vám mohu pomoci
 • prostor pro emoce a jejich vyjádření – je obvyklé, že při terapii lidé pláčou, zlobí se, mlčí
 • informace – o tom, jak pracuji a jak by mohla probíhat naše další spolupráce
 • důvěrné a klidné místo pro setkání