Kdo jsem

Jsem psycholožka a terapeutka. V rámci své praxe pomáhám lidem procházet náročnými životními situacemi, stát při nich na cestě osobního rozvoje a sebepoznání. Věřím, že každý člověk má v sobě klíče ke svému „well being“, k dobrému bytí.

Svou roli jakožto terapeuta vnímám v pomoci klientovi najít a obnovit své vnitřní zdroje, v dopřání  času a bezpečí se zorientovat ve své situaci, zvážit možnosti řešení. Klíčový je pro mě v terapii důvěrný a bezpečný vztah mezi mnou,  terapeutem a Vámi, klienty.

V rámci našeho vztahu se snažím posílit kompetence každého člověka tak, aby svůj život mohl žít plnohodnotněji, plněji, klidněji. Nemusíte si bát, že si o Vás či o Vaší situaci budu „něco myslet“. Respektuji, že nejlepším odborníkem na svůj život je každý člověk sám o sobě. Neradím. Nesoudím. Nehodnotím. Nabízím pohodlné a bezpečné místo, kde spolu můžeme hledat, kudy jít dál.

Moje metodologické zázemí a vzdělání je integrovaná Gestalt terapie, která kombinuje prvky Gestalt terapie a dalších terapeutických systémů.

Při své práci věnuji hodně pozornosti pocitům a tělesnému prožívání. Mám zkušenost, že pokud se nacházíme v nějaké náročné situaci, naše tělo je tam s námi a velmi často nám toho umí hodně naznačit o tom, jak nám tam je a co bychom měli udělat pro úspěšné vyřešení, pro to, abychom se cítili lépe.

Během svého života jsem prošla různými životními situacemi, které mě ovlivnily a formovaly.

Jsou mi blízká témata ztráty, truchlení, vyrovnání se s náročnou životní situací, sexu a intimity.

Lidé ke mně často chodí řešit: 

  • životní změny a adaptaci na ně
  • emoční potíže, deprese, úzkosti, pocity smutku a beznaděje
  • ztrátu blízkého člověka, truchlení
  • potíže v oblasti intimity či sexu
  • zdravotní obtíže způsobeném psychickým stavem
  • nedostatek sebedůvěry, problémy s rozhodováním
  • problémy ve vztazích (partnerství, rodina, generační spory)
  • problémy v práci, syndrom vyhoření, ztrátu motivace
  • psychospirituální krizi (když cítíte přesah a nechcete na něj být sami)
  • ztrátu životního směru (když hledáte, kam dál)